Prečice

BurchUspjesi
Uspjeh Internacionalnog Burch Univerziteta


HEA predstavlja Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.


Webometrics rangiranje je najveće akademsko rangiranje visokoškolskih ustanova u svijetu.

Burch Alumni
Our Alumni student career