Prečice

Konferencije

BurčUspjesi
Uspjeh Internacionalnog Burč Univerziteta


HEA predstavlja Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.


Webometrics rangiranje je najveće akademsko rangiranje visokoškolskih ustanova u svijetu.


Internacionalni Burč Univerzitet je priznat od strane turskog Vijeća za Visoko Obrazovanje (YÖK).

Burch Alumni
Our Alumni student career