Prečice

NAJBOLJI PRIVATNI UNIVERZITET U BIH

Internacionalni Burč univerzitet (IBU) osnovan je 2008. godine u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, s ciljem predstavljanja jedinstvene prilike da preispitamo samu ideju modernog univerziteta i preciziramo nove planove za budućnost. Nakon odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, nastavni proces je započet po bolonjskom sistemu obrazovanja (3 + 2 + 3) na tri fakulteta, a nastava se izvodila na engleskom jeziku.

 

Burč univerzitet je započeo svoje djelovanje s utvrđenom misijom "Unaprijediti učenje i mijenjati živote". Usmjerenjem na kvalitetne i inovativne metode podučavanja i istraživanja, te kroz širok spektar naučnih, akademskih i istraživačkih tema, Univerzitet je prepoznat kao jedan od vodećih univerziteta u regionu. Univerzitet teži da se uspješno prilagodi potrebama učenika kroz ulaganje u opremu najviših standarda za modernu nastavu, učenje, istraživanje i rekreaciju.

 

Burč je član porodice privatnih Stirling Education obrazovnih institucija, dobro poznat na prostoru Bosne i Hercegovine po uspjehu svojih studenta koji učestvuju u različitim edukativnim takmičenjima na federalnom, državnom i međunarodnom nivou. Stirling Education obrazovne institucije nude obrazovanje u sedam škola (od osnovne škole, kroz koledž do univerziteta) u gradovima u Tuzli, Bihaću, Zenici i Sarajevu.

 

Burch Alumni
Our Alumni student career

Virtualtour
Burch Campus virtual tour

People who visited Burch

Kemal Hanjalić
Kemal Hanjalić
Academician, Mayor of Sarajevo, Minister of Science and Technology in the Government of RBiH, a lecturer at universities around the world, member of ANU BiH
Više