Akademik, Kemal Hanjalić, održao predavanja na Burch univerzitetu:”Bitno je njegovati vještinu publiciranja” - International Burch University
16354
BURCH StartUp Competition – Finals -Quick Solve
December 16, 2016
16366
Dr. Bruno Bojić held a lecture at BURCH University
December 20, 2016

Akademik, Kemal Hanjalić, održao predavanja na Burch univerzitetu:”Bitno je njegovati vještinu publiciranja”

16360

16360

Danas je na Internacionalnom Burč univerzitetu uvaženi akademik, prof. dr. Kemal Hanjalić, univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida, održao predavanje o vrijednostima i evaluaciji istraživačkog rada.

Akademik Kemal Hanjalić je bio dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu, gradonačelnik Sarajeva, ministar nauke i tehnologije u vladi RBiH, najcitiraniji bosanskohercegovački znanstvenik, član akademije nauka i umjetnosti BiH, te predavač na više svjetskih vodećih univerziteta i član ANU BiH.

“Mogu reći da Burch univerzitet ima tendencije da ne bude samo nastavni već i naučni univerzitet gdje se već odvijaju ozbiljna naučna istraživanja. Tim više je istup na međunarodnoj sceni neophodan, a ujedno je korisno i potrebno u BiH promovisati naučna istraživanja. Zato trebamo njegovati vještinu publiciranja, jer naučnici nisu vješti u pisanju, a pisanje naučnog rada je posebna vještina koja podrazumijeva stalno naglašavanje i promovisanje novoga “, istakao je akademik Hanjalić.