Akademsko osoblje Burcha na Erasmus razmjeni - International Burch University

Akademsko osoblje Burcha na Erasmus razmjeni

Posjeta je obuhvatila niz predavanja i sastanaka o potencijalnoj saradnji ova dva univerziteta. Profesori Burch univerziteta su se takođe sastali sa predstavnikom Univerziteta u Varšavi, doc. Profesoricom Majom Zawierzeniec, s obzirom da je i ona bila na programu razmjene tese pridružila jednoj od naših profesorskih predavanja o liderstvu.

 Prvog dana naši predstavnici su se sastali sa Erasmus + Mobility Assistant Aura FLORESCU i službenikom za međunarodne odnose Daniel Mihai MELINTE, pri čemu je pregledana sva dokumentacija. Nakon toga je uslijedio uvodni program i obilazak Univerziteta koji se nalazi u srcu prelijepe citadele Alba Iulia, najveća citadela u Rumuniji.

Naši profesori su se sastali i sa prof. Silvia Maican i prof. Malina Cordos. Naši profesori su ih upoznali sa pričom studenata i osoblja na koje se inače treba fokusirati. Doc. Mersid Poturak je održao predavanja o marketingu, prijedlozima vrijednosti i oglašavanju dok je asistent za višu nastavu, Edin Smajić, održao predavanje o liderstvu, menadžmentu i savremenim izazovima.

Tokom četvrtog dana održan je sastanak sa predstavnikom Univerziteta u Varšavi, pri čemu su razmijenjena iskustva u nastavi i Erasmus mobilnosti. Zaključeno je da imamo mnogo zajedničkih stvari, međutim, i predstavnici Univerziteta “1 Decembrie 1918” u Alba Iulia i predstavnik sa Varšavskog univerziteta istakli su preduzetnički duh Internacionalnog Burch univerziteta, naš fokus prema studentima i način na koji organizujemo naše prakse i u vođenje studenata u poslovni svijet. Naši profesori su se ponudili pokazati i objasniti kako mi to radimo na Buurch univerzitetu.

Zbog državnog praznika, ALBA Fest-a, svi gosti, uključujući i naše profesore, pridružili su se karnevalu profesionalno organizovanom u ovoj srednjovekovnoj, ali vrlo aktivnoj i živahnoj citadeli koju iz srca preporučuju za posjetu. (Http://www.visitalbaiulia.com/).