, Author at International Burch University - Page 105
May 23, 2019
19839

IBU i Lilium u zajedničkoj misiji osnaživanja digitalnih komunikacija u BiH

Novi odsjek Digitalnih komunikacija i odnosa sa javnošću na Internacionalnom Burch univerzitetu započet će svoju misiju od oktobra, tj. sa sljedećom akademskom godinom (2019/20). Osnovni cilj […]
May 22, 2019
19833

The new director of the “Konrad Adenauerˮ Foundation gave a lecture to students

The Foundation itself is significant for our country, as it provides support on its path to the European Union, advocating inter-religious dialogue, transparency of the judiciary, […]
May 22, 2019
19833

Novi direktor fondacije “Konrad Adenauerˮ održao predavanje studentima Burch univerziteta

Sama Fondacija je značajna za našu državu, budući da joj pruža podršku na njenom putu ka Evropskoj uniji, zagovara međureligijski dijalog, transparentnost sudstva, demokratski razvoj političkih […]
May 21, 2019
19827

Erasmus + program: Prof. Dr. Nicolae Bibu and Mrs. Aureliana Cosmina Macarie from Romania visited IBU

Dean of the Faculty of Economics Prof. Dr. Natasa Tandir had the opportunity to host a professor and introduce him to the way of work and […]