ibuedu, Author at International Burch University - Page 122 of 503
November 2, 2018

Studenti organizovali tradicionalnu KICK-OFF radionicu

Radionica je ugostila trinaest studenata sa Odsjeka za elektrotehniku i Odsjeka za informacione tehnologije, koji su u trodnevnoj radionici imali priliku upoznati osnove elektronskog dizajna i […]
October 31, 2018

Češki profesori održali panel diskusiju na BURCH-u

Tri gostujuća profesora bili su dio panela, a kasnije su držali predavanja. Prof. dr. Josef Kraus, prof. dr. Miroslav Mareš i prof. dr. Věra Stojarová govorili […]
October 31, 2018

Czech Professors Held a Panel Discussion at BURCH

Three guest professors were part of a panel and held lectures later on. Prof. dr. Josef Kraus, prof. dr. Miroslav Mareš, and prof. dr. Věra Stojarová […]
October 30, 2018

Studentski parlament ugostio studente SIT programa

SIT program na Balkanu je edukaciona razmjena u trajanju jednog semestra za dodiplomce Sjedinjenih Država. Program je zasnovan u Beogradu sa studijskim posjetama  BiH i Kosovu. […]