ibuedu, Author at International Burch University - Page 126 of 502
October 22, 2018

Walter BIM held presentation for the BURCH students

In order to prepare our students for this, on Wednesday, October 17, Burch University organized in the presentation of the software tool “Revit MEP for electrical […]
October 22, 2018

Walter BIM održao prezentaciju studentima BURCH-a

Sa ciljem da pripreme studente ya ovo, u srijedu, 17. oktobra održana je prezentacija softverskog alata “Revit MEP za inžinjere elektrotehnike”. Prezentaciju su održali predstavnici Walter […]
October 22, 2018

Uvod u kolaborativno prevođenje sa prof. Joannom Trzeciak Huss

Provodeći nas kroz savremene ideje u kolaborativnom prevođenju kao i vlastite istraživačke metode, prof. Huss probudila je interesovanje a kasnije i diskusiju u publici o ovom, […]
October 18, 2018

BURCH profesor kao gost Interesne Grupe Evropskog Parlamenta

Evropska alijansa za medicinsko i biološko inženjerstvo i nauku (EAMBES) i domaćini Nicola Caputo, Lara Comi, Neena Gill, Lojze Peterle, Marijana Petir i Davor Škrlec zajedno […]