, Author at International Burch University - Page 130
October 22, 2018
19303

Uvod u kolaborativno prevođenje sa prof. Joannom Trzeciak Huss

Provodeći nas kroz savremene ideje u kolaborativnom prevođenju kao i vlastite istraživačke metode, prof. Huss probudila je interesovanje a kasnije i diskusiju u publici o ovom, […]
October 18, 2018
19288

BURCH profesor kao gost Interesne Grupe Evropskog Parlamenta

Evropska alijansa za medicinsko i biološko inženjerstvo i nauku (EAMBES) i domaćini Nicola Caputo, Lara Comi, Neena Gill, Lojze Peterle, Marijana Petir i Davor Škrlec zajedno […]
October 18, 2018
19288

BURCH Professor as a guest at the European Parliament Interest Group

European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) and hosts Nicola Caputo, Lara Comi, Neena Gill, Lojze Peterle, Marijana Petir, and Davor Škrlec together […]
October 15, 2018
19283

Drugi modul Meet and Code održan na BURCH Univerzitetu

U toku ovog vikenda radionice su održane u istom karakteru kao i prethodne dvije, gdje su učenici imali priliku da sa instruktorima pređu osnove Android programiranja, […]