, Author at International Burch University - Page 138
September 20, 2018
18767

Održan sastanak razvojnog tima Burch univerziteta

Proces izrade plana se nastavlja i u narednom periodu prema usvojenoj dinamici izrade.
September 20, 2018
18767

Burch University development team meeting

Planning process the will continue in the following period the adopted dynamics.
September 12, 2018
18761

BURCH professor kao gostujući professor u Šangaju

Fudan univerzitet je jedan od tri vodeća univerziteta u Kini sa 69 odsjeka, 73 programa za bečelor, 22 discipline i 134 poddiscipline ovlaštene za dodjelu doktorskih […]
September 12, 2018
18761

BURCH Professor as a Visiting Professor in Shanghai

Fudan University is one of the top three universities in China, and consists of 69 departments, 73 bachelor’s degree programs, 22 disciplines and 134 sub-disciplines authorized […]