ibuedu, Author at International Burch University - Page 15 of 502
February 14, 2020

Erasmus student – Carmen Epure

Erasmus student from Romania Carmen Epure shared her experience about Burch University and Bosnia and Herzegovina.
February 13, 2020

The British Accreditation Council accredits International Burch University

By receiving another international accreditation, International Burch University has reaffirmed its clear commitment to assurance of quality it provides to its students, and once again proved […]
February 13, 2020

The British Accreditation Council accredits International Burch University

By receiving another international accreditation, International Burch University has reaffirmed its clear commitment to assurance of quality it provides to its students, and once again proved […]
February 13, 2020

Britansko vijeće za akreditaciju akreditovalo Burch univerzitet

Internacionalni Burch univerzitet je dobijanjem i druge međunarodne akreditacije potvrdio svoju jasnu opredijeljenost ka osiguranju kvaliteta koje pruža svojim studentima, te još  jednom dokazao da s […]