, Author at International Burch University - Page 159
May 24, 2018
18535

Burch Professors Held Lectures At The International Institute Of Social Studies In The Hague

During their stay in the Netherlands, they gave a lecture at ISS and conducted several interviews with representatives of the local Bosnian diaspora associations, to gain […]
May 24, 2018
18535

Profesori sa Burch univerziteta posjetili i održali predavanja na Međunarodnom institutu za društvene studije u Hagu

Tokom boravka u Holandiji, održali su  predavanje na institutu i imali nekoliko intervjua sa predstavnicima  lokalnih udruženja i bosanske dijaspore, a sve to kako bi stekli […]
May 22, 2018
18528

Predstavnici Univerziteta primenjenih nauka u Gornjoj Austriji, ÖSD i Dublin instituta za tehnologiju posetili su Burch univerzitet

Doc. Dr. Sanela Klarić i gđa Stefanie Haiden sa Univeziteta Upper predstavile su programe i projekte na univerzitetima i razgovarale su o budućoj saradnji ova dva […]
May 22, 2018
18528

Representatives from University of Applied Sciences Upper Austria and Dublin Institute of Technology Visited Burch University

Assist. Prof. Dr. Sanela Klarić and Mrs. Stefanie Haiden from University of Applied Sciences Upper presented programs and projects of universities and discussed the future cooperation […]