, Author at International Burch University - Page 186
January 11, 2018
17880

Osoblje sa BURCH univerziteta na projektu Erasmus+ Teaching Mobility Lublin u Poljskoj

Nakon sastanka sa domaćinima, svi učesnici su predstavili svoje matične institucije. Ostali učesnici programa bili su iz Srbije, Gruzije, Turske, Kirgistana i Bosne i Hercegovine. U […]
January 11, 2018
17880

BURCH Staff Participated in the Erasmus+ Teaching Mobility Project Lublin in Poland

After meeting the hosts, all participants presented their home institutions. The other participants of the program were from Serbia, Georgia, Turkey, Kyrgyzstan, and Bosnia and Herzegovina. […]
January 10, 2018
ARC Contemporary Japanese Art Exhibition Winter Garden

Contemporary Japanese Art Exhibition ”Winter Garden”

The Embassy of Japan in BiH announces a contemporary Japanese art exhibition “Winter Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art” which will […]
January 10, 2018
17876

Dr. Karsten Dümmel posjetio BURCH univerzitet

Gostujuće predavanje se fokusiralo na historiju državne bezbjednosne službe Demokratske Republike Njemačke i stanja represije i građanskih prava u Istočnoj i Zapadnoj Nemačkoj tokom hladnog rata, […]