ibuedu, Author at International Burch University - Page 192 of 503
November 23, 2017

Osoblje BURCH univerziteta na Svjetskom forumu za demokratiju 2017

Rastuće razdvajanje građana i političkih elita i dramatične promjene u medijskom ekosistemu predstavljaju izazov za demokratiju kakvu znamo. Istovremeno, pojavljuju se novi politički i medijski akteri […]
November 23, 2017

BURCH Staff at the World Forum for Democracy 2017

A growing disconnect between citizens and political elites and dramatic changes in the media ecosystem are a challenge for democracy as we know it. At the […]
November 22, 2017

BURCH Congratulated the 10th Anniversary of the ASUBiH

Vice Rector for Education and Student Affairs Assoc. Prof. Dr. Adisa Omerbegović Arapović, Vice Rector for Planning and Development Assist. Prof. Dr. Nedim Čelebić and dean […]
November 22, 2017

BURCH čestitao desetogodišnjicu postojanja ASUBiH

U rektoratu su ih dočekali prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović, i prorektor za planiranje i razvoj doc. dr. Nedim Čelebić […]