ibuedu, Author at International Burch University - Page 193 of 502
November 13, 2017

Voluntary Blood Donation at BURCH University

“We have several voluntary blood donation campaigns, and on this occasion, as the president of the Student Association and Red Cross Volunteer of the Municipality of […]
November 13, 2017

Dobrovoljno darivanje krvi na BURCH univerzitetu

“Iza sebe imamo već nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi, te se ovom prilikom kao predsjednica Studentske asocijacije i volonterka Crvenog križa općine Ilidža od srca zahvaljujem […]
November 9, 2017

Osoblje BURCH-a na UNAOC Fellowship programu

Savez civilizacija Ujedinjenih nacija (UNAOC) osnovan je 2005. godine kao posebna politička inicijativa tadašnjeg generalnog sekretara Kofi Annana, koju su sponzorisale vlade Španije i Turske. Generalni […]
November 9, 2017

BURCH Staff at UNAOC Fellowship Program

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) was established in 2005 as a special political initiative of then Secretary-General Kofi Annan, co-sponsored by the Governments of Spain and […]