, Author at International Burch University - Page 195
November 23, 2017

BURCH Staff at the World Forum for Democracy 2017

A growing disconnect between citizens and political elites and dramatic changes in the media ecosystem are a challenge for democracy as we know it. At the […]
November 22, 2017

BURCH Congratulated the 10th Anniversary of the ASUBiH

Vice Rector for Education and Student Affairs Assoc. Prof. Dr. Adisa Omerbegović Arapović, Vice Rector for Planning and Development Assist. Prof. Dr. Nedim Čelebić and dean […]
November 22, 2017

BURCH čestitao desetogodišnjicu postojanja ASUBiH

U rektoratu su ih dočekali prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Adisa Omerbegović Arapović, i prorektor za planiranje i razvoj doc. dr. Nedim Čelebić […]
November 17, 2017

BURCH nastavlja saradnju sa CPI fondacijom

Glavna tema prezentacije bila je razmatranje mogućnosti za dalju saradnju korištenjem baze podataka CPI i na taj način pružiti preporuke u vezi sa poboljšanjem javne potrošnje […]