ibuedu, Author at International Burch University - Page 197 of 503
November 1, 2017

Treći Među-akademski naučni simpozijum

Treći Među-akademski naučni simpozijum organizovala je Bosna i Hercegovina u prostorijama ANUBiH. Među finansijskom podrškom bio je i Internacionalni Burch univerzitet, čiji je rektor prof. dr. […]
November 1, 2017

The 3rd Inter-Academy Scientific Symposium at ANUBiH

The 3rd Inter-academy Scientific Symposium was organized by Bosnia and Herzegovina, at premises of ANUBiH. Among financial support was also International Burch University, whose rector, Prof. […]
October 31, 2017

International Burch University: We Celebrate Freedom Every Day

The very first OPEN FEST which brought together 30 domestic and foreign lecturers and several thousand participants united around the idea of freedom. The goal of […]
October 31, 2017

Internacionalni Burch univerzitet : Svakodnevno veličamo slobodu

Riječ je naravno o prvom OPEN Festu koji je okupio 30 domaćih ali i stranih predavača te nekoliko hiljada učesnika ujedninjenih oko ideje slobode. Cilj festivala […]