ibuedu, Author at International Burch University - Page 210 of 504
June 16, 2017

Burch University Awarded an Honorary Doctorate to the World’s Most Famous Forensic Expert

Dr. Lee is Taiwanese forensic expert and one of the current leading forensic scientists in the world, and in general. This respected scientist, and a great […]
June 16, 2017

Burch univerzitet dodijelio počasni doktorat najpoznatijem svjetskom forenzičaru

Dr. Lee je tajvanski forenzičar i jedan od trenutno vodećih forenzičara na svijetu, a i uopće. Ovaj cijenjeni znanstvenik i veliki čovjek je i osnivač Henry […]
June 12, 2017

BURCH studentice osvojile prvo mjesto na Regionalnom Energetskom Forumu u Tuzli

Regionalni Energetski Forum, koji je održan u Tuzli, okupio je inžinjere iz različitih država (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Kine, Finske, Poljske, Njemačke, Belgije, Austrije i […]
June 12, 2017

BURCH students won the 1st place on Regional Energy Forum in Tuzla

Regional Energy Forum, held in Tuzla, gathered engineers from many countries (Croatian, Serbia, Montenegro, Slovenia, China, Finland, Polish, Germany, Belgium, Austria and Bosnia and Herzegovina) and gave […]