, Author at International Burch University - Page 211
August 30, 2017
1

BURCH University Students Attended Liberty Camp in Konjic

Isa Dukmenić, Amna Durmić, Emina Dželić, Lamija Gačanovic, Melisa H. Mehmedović, Haris Kalač, Ajla Keško, Hata Kujraković, and Amer Kurtović, all of whom are students of […]
August 24, 2017
17409

INFIMA Camp: Open Support to All Scientific Fields

This year, 135 high school students from all over B&H applied to the educational camp, bringing together students from Zenica, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, […]
August 24, 2017
17409

INFIMA kamp: otvorena podrška svim znanstvenim oblastima

Ove godine na edukativni kamp prijavilo se 135 srednjoškolaca iz cijele BiH, te je okupio učenike koji dolaze iz Zenice, Tuzle, Bihaća, Banje Luke, Bijeljine, Prijedora, […]
August 17, 2017
17404

Studentski paviljon Burch univerziteta privukao pažnju šefova Delegacije EU u BiH

Osim sa rektorom Burch univerziteta, prof. dr. Damirom Marjanovićem, zamjenik šefa Delegacije EU, Khaldoun Sinno imao je priliku da razgovara i sa prorektoricom doc. dr. Sanelom […]