, Author at International Burch University - Page 212
June 12, 2017
17222

BURCH students won the 1st place on Regional Energy Forum in Tuzla

Regional Energy Forum, held in Tuzla, gathered engineers from many countries (Croatian, Serbia, Montenegro, Slovenia, China, Finland, Polish, Germany, Belgium, Austria and Bosnia and Herzegovina) and gave […]
June 8, 2017
17122

Prezentacije o Bitcoinu i Blockchainu na Burch univerzitetu

Gospodin Sarajlija je započeo prezentaciju objašnjavajući kako je veoma izazovno razlikovati loš proizvod od onog s velikim potencijalom kada se oni nalaze u početnoj fazi, ali […]
June 8, 2017
17122

Bitcoin and Blockchain Presentations at Burch University

Sulejman Sarajlija started a presentation with explaining how it is very hard to distinguish the bad product from the one that can revolutionize the world when […]
June 5, 2017
17220

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu

Bit Alijans, najveća krovna organizacija bh. softverske industrije, broji 13 najvećih softverskih kompanija sa više od 1300 uposlenih. Ova institucija kontinuirano radi na rješavanju dva najveća […]