ibuedu, Author at International Burch University - Page 214 of 502
May 15, 2017

U BiH kreirana prva social media platforma za razmjenu znanja

Ideja vodilja jeste pretvoriti neformalno obrazovanje u formalno, te otvoriti prostor za nesebičnu podjelu znanja koje se prenosi na mlade naraštaje Danas su se u rektoratu […]
May 11, 2017

Mikrobiološko društvo BiH (BIH-MSBIH) održalo godišnji sastanak na prostorima BURCH univerziteta

Delegat Microbiološkog Udruženja BiH i dekanesa Fakulteta za inženjering i informacijske tehnologije na Burch univerzitetu, prof. dr. Mirsada Hukić, održala je prezentaciju o aktualnim aktivnostima i […]
May 11, 2017

Microbiology Society of B&H (BIH-MSBIH) Held Their Annual Meeting at Premises of BURCH University

Delegate of Microbiology Society of B&H and Dean of Faculty of Engineering and Information Technologies at Burch University, Prof. Dr. Mirsada Hukić, held her presentation about […]
May 9, 2017

Studenti BURCH univerziteta – SAFE članovi u humanitarnoj kampanji

U prethodnom periodu su članovi asocijacije odlučili organizirati humanitarnu akciju prikupljanja novca, kako bi ispunili svoja dva cilja; obradovati najstarije ali i one najmlađe. Na kraju […]