ibuedu, Author at International Burch University - Page 230 of 503
March 2, 2017

Posjeta učenika Međunarodne srednje škole Odsjeku za engleski jezik i književnost na Burch univerzitetu

Nakon srdačne dobrodošlice, učenici su imali su priliku da dobiju sve potrebne informacije o odsjeku, kao i o obaveznim i izbornim predmetima koji se u okviru […]
March 2, 2017

International High School of Sarajevo’s Visit to English Language and Literature Department at Burch University

The students were wholeheartedly welcomed by the professors and assistants and had the opportunity to hear all the necessary information about the department and the obligatory […]
February 27, 2017

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef delagacije EU, posjetio BURCH univerzitet

Osim sa rektorom Burch univerziteta, prof. dr. Damirom Marjanovićem, šef delegacije EU, Lars-Gunnar Wigemark je u Rektoratu Burch univerziteta imao priliku da razgovara i sa prorektoricom […]
February 27, 2017

Ambassador Lars-Gunnar Wigemark, Head of EU Delegation, Visited BURCH University

In addition to Rector of Burch University, Prof. Dr. Damir Marjanović, the head of the EU delegation, Lars-Gunnar Wigemark in the Rector’s Office at Burch University […]