, Author at International Burch University - Page 232
March 3, 2017

Dijalog s novinarkom Jasminka Memić – zalaganje za zajednicu kroz novinarstvo

Novinarka Memić je govorila o konstruktivnoj ulozi koji novinari, pogotovo novinari zajednice, imaju u njihovim lokalnim zajednicama, naglašavajući odnos između lokalnih i državnih medija. „Rade zajedno […]
March 3, 2017

The Dialogue With the Journalist Jasminka Memić – Commitment to the Community Through Journalism

Mrs. Memić spoke about the constructive role journalists, especially community journalists, have for their local communities, emphasizing the relationship between local and national media outlets. “They […]
March 2, 2017

Posjeta učenika Međunarodne srednje škole Odsjeku za engleski jezik i književnost na Burch univerzitetu

Nakon srdačne dobrodošlice, učenici su imali su priliku da dobiju sve potrebne informacije o odsjeku, kao i o obaveznim i izbornim predmetima koji se u okviru […]
March 2, 2017

International High School of Sarajevo’s Visit to English Language and Literature Department at Burch University

The students were wholeheartedly welcomed by the professors and assistants and had the opportunity to hear all the necessary information about the department and the obligatory […]