, Author at International Burch University - Page 240
January 31, 2017
16537

EU Business Leadership Conference: Ease Business and Enable Private Sector Growth

Discussion topics were challenges and opportunities in the local business environment, the socio-economic reforms, and questions important for B&H accession to EU. The conference was an […]
January 31, 2017
16537

EU konferencija o liderstvu u poslovanju: olakšati poslovanje i omogućiti rast privatnog sektora

Govorilo se o izazovima i prilikama lokalnog poslovnog okruženja, o društveno-ekonomskim reformama, te o pitanjima važnim za približavanje BiH EU. Konferencija je omogućila kako prikaz trenutnog […]
January 25, 2017
16536

Studenati arhitekture Burch univerziteta u egzibicionom takmičenju Tunel Spasa

Konkurs je bio otvoren za sve arhitekte kao i studente arhitekture u Bosni i Hercegovini, gdje je I ove godine ponovo ovo egzibiciono takmičenje bilo uspješno. […]
January 25, 2017
16536

Burch Architecture Students in Tunel Spasa Competition Exhibition

The competition was open to all Architects and Students of architecture in Bosnia and Herzegovina and again, this Memorial competition was a huge success.  Burch University […]