, Author at International Burch University - Page 242
January 18, 2017
16494

Razna takmičenja na BURCH univerzitetu u organizaciji ACM kluba

U okviru takmičenja, predavanje je održala Medina Bandić (predsjedavajuća udruženja ACM i ACM-W IBU Student Chapter), jedina mlada osoba iz Bosne i Hercegovine koja je bila […]
January 17, 2017
16482

Saradnja između BURCH univerziteta i univerziteta “G. d’Annunzio “Chieti – Pescara (Italija)

Odsjeci za arhitekturu Burch univerziteta i univerziteta “G. d’Annunzio” su počeli svoju saradnju u septembru 2015. godine, kada su četiri studenta i tri člana akademskog osoblja […]
January 17, 2017
16482

Collaboration Between BURCH University and University “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara (Italy)

Department of Architecture at Burch University and University “G. d’Annunzio” started their co-operation in September of 2015 when four Burch University students and three members of […]
January 16, 2017
16476

Kemal Balihodžić održao motivacioni govor na Burch Univerzitetu

Gospodin Balihodžić je govorio o vrlinama diplomate – dobri maniri, strpljenje, umjerenost, i upornost – te kako koristiti te vrline u svakodnevnom životu. Istakao je potrebu […]