, Author at International Burch University - Page 244
January 31, 2017
16770

British Center

WHAT WE DO In modern technology equipped classrooms of British Center, the professors, undergraduate and graduate students of the Department of English Language and Literature are […]
January 31, 2017
16537

EU Business Leadership Conference: Ease Business and Enable Private Sector Growth

Discussion topics were challenges and opportunities in the local business environment, the socio-economic reforms, and questions important for B&H accession to EU. The conference was an […]
January 31, 2017
16537

EU konferencija o liderstvu u poslovanju: olakšati poslovanje i omogućiti rast privatnog sektora

Govorilo se o izazovima i prilikama lokalnog poslovnog okruženja, o društveno-ekonomskim reformama, te o pitanjima važnim za približavanje BiH EU. Konferencija je omogućila kako prikaz trenutnog […]
January 25, 2017
16536

Studenati arhitekture Burch univerziteta u egzibicionom takmičenju Tunel Spasa

Konkurs je bio otvoren za sve arhitekte kao i studente arhitekture u Bosni i Hercegovini, gdje je I ove godine ponovo ovo egzibiciono takmičenje bilo uspješno. […]