ibuedu, Author at International Burch University - Page 249 of 503
December 13, 2016

Prof. Dr. Samuel Henry visited BURCH University

Prof. Dr. Samuel Henry spoke about the reform of the education system, and during the presentation, the Professor made a comparison between the American and Bosnian […]
December 13, 2016

Danas je na BURCH univerzitetu gostovao prof. dr. Samuel Henry

Gostujući na Burch Univerzitetu prof. dr. Samuel Henry je govorio o reformi obrazovnog sistema te je tokom prezentacije napravio komparaciju američkog i bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema sa naglaskom […]
December 11, 2016

Studenti BURCHa u posjeti Direkciji za europske integracije

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine, 28 članova Diplomatskog kluba Burch univerziteta i 7 studenata treće godine sa odsjeka za Međunarodni biznis, zajedno sa dva profesora, […]
December 11, 2016

BURCH students visit the Directorate for European Integration

On Thursday, December 8, 2016, 28 members of Burch Diplomacy Club and seven students from the third year, Department of International Business, along with two professors, […]