ibuedu, Author at International Burch University - Page 250 of 503
December 9, 2016

Studentski Parlament BURCH univerziteta, Faruk Ćidić izabran za novog predsjednika

Zbog administrativnih i studijskih obaveza, Studentski parlament Internacionalnog Burč univerziteta ove godine je zvanično počeo sa radom nešto kasnije u odnosu na prethodne godine. Naime, 8. […]
December 9, 2016

Student Parliament of BURCH University, Faruk Ćidić elected as a new president

Due to administrative and educational obligations, the Student Parliament of International Burch University will officially begin working a little later than in the previous years.  The first […]
December 8, 2016

StartUp Projekti za takmičenje 2016. godine

Takmičenje je otvoreno do sutra, 9. decembra 2016. godine. Finale takmičenja će se održati u srijedu, 14. decembra 2016. godine u konferencijskoj sali na -1.
December 8, 2016

StartUp Projects for the competition in 2016

The competition is open until tomorrow, 9 December 2016. Finals will be held on Wednesday, December 14, 2016 in the conference room at floor -1.