, Author at International Burch University - Page 251
January 2, 2017
16400

Doc. dr. Sanel Halilbegović održao neekonomistima seminar o finansijama

Doc. dr. Sanel Halilbegović je stekao diplomu doktora nauka na polju profitabilnosti, tehničke analize berze 2014. godine na Američkom univerzitetu. Zvanje magistra sa fokusom na finansije, […]
December 31, 2016
16424

Una Bejtović Held a Workshop About Event Management at Burch University

Being very successful event coordinator and PR manager, Ms. Bejtović shared her experiences and knowledge with the participants. In the first hour, she held a lecture […]
December 31, 2016
16424

Una Bejtović održala radionicu o organizaciji događaja na Burch univerzitetu

Kao vrlo uspješan event i PR menadžer, gđica Bejtović je podijelila svoja iskustva i znanje za učesnicima. Tokom prvog sata, održala je predavanje o event menadžmentu […]
December 30, 2016
16418

Burch uveselio 1600 djece iz BiH

Studentska asocijacija edukacijskog fakulteta (SAFE) ispred BurCH univerziteta vrijedno je radila proteklih mjeseci na različitim aktivnostima čiji je glavni cilj bila promocija edukacije iz različitih polja […]