ibuedu, Author at International Burch University - Page 255 of 503
November 24, 2016

Predstavnici Burč univerziteta uspješno završili Erasmus+ program u Poljskoj

Članovi našeg univerziteta su također pozvani da učestvuju u Međunarodnoj sedmici, gdje su predstavljeni i drugi univerziteti i obrazovne institucije iz različitih dijelova Europe. Prisutni su […]
November 21, 2016

Rector of the International Burch University: “Moving Forward!”

During a brief speech, the newly elected Rector, Prof. Dr. Damir Marjanović, has further clarified all the points of development and communication plan and activities that […]
November 21, 2016

Rektor Internacionalnog Burč univerziteta: „IDEMO DALJE!“

Tokom kratkog obraćanja, novoizabrani rektor, prof. dr. Damir Marjanović, je dodatno pojasnio sve tačke razvojnog i komunikacijskog plana te aktivnosti koje će se u narednom periodu […]
November 17, 2016

Njemački Režiser, Stefan Weinert, Posjetio Burč Univerzitet

Intervju sa našim gostom, glumac, redatelj, producent filma i scenograf, Stefan Weinert, iz Njemačke. Dobrodošli na Internacionalni Burč univerzitet. Vi ste bili naš gost nekoliko dana. […]