ibuedu, Author at International Burch University - Page 27 of 502
January 10, 2020

Pobjednici Burch Start Up High school takmičenja pokretači poduzetništva u BiH

Smart Home je naziv projekta na osnovu kojeg su Almedin Beganović, Sead Smailagić, Ajdin Ahmetović, Samir Sadiković, Tarik Džambić, Almir SubaÅ¡ić osvojili prvo mjesto na Burch […]
January 10, 2020

Students Nedima Krndžija and Emir Šogolj on the Student Exchange Program at the University of Leon

With the aim of providing a different educational experience, we continually encourage our students to participate in Erasmus + exchange programs. Burch University is very active […]
January 10, 2020

Students Nedima Krndžija and Emir Šogolj on the Student Exchange Program at the University of Leon

With the aim of providing a different educational experience, we continually encourage our students to participate in Erasmus + exchange programs. Burch University is very active […]
January 10, 2020

Studenti Nedima Krndžija i Emir Šogolj na studentskoj razmjeni na Univerzitetu u Leonu

S ciljem pružanja drugačijeg obrazovnog iskustva naše studente kontinuirano podstičemo na sudjelovanje u Erasmus + programima razmjene.  Burch univerzitet je vrlo aktivan na polju međunarodnih razmjena […]