ibuedu, Author at International Burch University - Page 275 of 502
May 4, 2016

Javno predavanje o migrantskoj krizi održano na BURCH Univerzitetu

Rektor Univerziteta  Prof. Dr. Teoman Duman ugostio je predstavnicu Andrassy Univerziteta  u rektoratu gdje su razgovarali o mnogim temama uključujući dalju saradnju ove dvije visokoobrazovne institucije. […]
May 4, 2016

Public Lecture on the Migration Crisis Held at BURCH University

The Rector  Prof. Dr. Teoman Duman, welcome the representative of Andrassy University. They also spoke about many topics, including further cooperation between these two institions of […]
April 28, 2016

Semir Sejdinović, šef računovodstva u AS grupaciji održao predavanje na BURCH univerzitetu

Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke BURCH univerziteta i BURCH Biznis Club  u suradnji sa AS grupacijom upriličili su predavanje Semira Sejdinović, šefa računovodstva na temu: […]
April 28, 2016

Semir Sejdinović, Head Of Accounting of The AS Group Held a Lecture at BURCH University

The Faculty of Economics and Social Sciences of the BURCH University and Business Development Club in cooperation with AS Group organised lecture by Mr. Semir Sejdinović, […]