, Author at International Burch University - Page 285
April 1, 2016
1

Prvi CLIL simpozijum u Bosni i Hercegovina

CLIL je skraćenica za Content and Language Integrated Learning (Integrirano učenje sadržaja i jezika). Termin je koji predstavlja pristup učenju sadržaja kroz dodatni jezik. Dakle, istovremeno […]
April 1, 2016
1

Zasjedanje Senata za mart 2016.

Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i […]
April 1, 2016
1

International Workshop Alternative Futures for Sarajevo Polje 2016 Successfully Completed

International Workshop – Alternative Futures for Sarajevo Polje 2016 was a part of International Master of Landscape Architecture (IMLA 2016), in cooperation with International BURCH University, […]
March 31, 2016
1

BURCH University Signed an Agreement with Lucerna College

Assoc. Prof. Dr. Günay Karli and Dean of Students Admir Salihagić prepared a presentation of BURCH to the students in the Sebate room, after which the two […]