ibuedu, Author at International Burch University - Page 32 of 505
January 9, 2020

IBU studentica i aktivistica Šejla Aganović odlučna u borbi za bolje sutra mladih u BiH

Å ejlina aktivistička priča kreće od 2014. godine, kada je joÅ¡ kao volonter u Crvenom križu aktivno učestvovala u pomoći stradalim od velikih poplava koje su zadesile […]
December 31, 2019

Students promote the 7th edition of Burch Gene Magazine

Burch Gene Magazine was created as an idea by enthusiastic students Adnan Fojnica and Ahmed Osmanovic and enthusiasm spread to generations after them. Thus, students proudly […]
December 31, 2019

Students promote the 7th edition of Burch Gene Magazine

Burch Gene Magazine was created as an idea by enthusiastic students Adnan Fojnica and Ahmed Osmanovic and enthusiasm spread to generations after them. Thus, students proudly […]
December 31, 2019

Studenti promovisali 7. izdanje časopisa Burch Gene

ÄŒasopis Burch Gene nastao je kao ideja entuzijastičnih studenata Adnana Fojnice i Ahmeda Osmanovića, koji su uspjeli  entuzijazam prenijeti i na generacije poslije njih. Tako su […]