ibuedu, Author at International Burch University - Page 352 of 502
January 23, 2015

IATEFL Teacher Training and Education Program

Organized by International Burch University, Association for Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina (AALBiH), British Council, IATEFL and Teacher Training Program training started at Burch campus […]
January 23, 2015

IATEFL Teacher Training and Education Program

January 15, 2015

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanja kapaciteta podučavanja, te uspostavljanja standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim […]
January 15, 2015

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om