, Author at International Burch University - Page 355
February 4, 2015

Successfully Held First APTIS Test Session

January 23, 2015

IATEFL Teacher Training and Education Program

Organized by International Burch University, Association for Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina (AALBiH), British Council, IATEFL and Teacher Training Program training started at Burch campus […]
January 23, 2015

IATEFL Teacher Training and Education Program

January 15, 2015

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanja kapaciteta podučavanja, te uspostavljanja standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim […]