, Author at International Burch University - Page 361
January 23, 2015
7777

IATEFL Teacher Training and Education Program

January 15, 2015
7764

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanja kapaciteta podučavanja, te uspostavljanja standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim […]
January 15, 2015
7764

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

January 15, 2015
7764

Memorandum of Understanding and Cooperation Signed with the British Council

Cooperation will refer to the teaching of the English language, in terms of professional development of academic staff, increasing the capacity of teaching, and the establishment […]