ibuedu, Author at International Burch University - Page 362 of 505
December 25, 2014

Realizovana akcija “Daruj krv-spasi živote“

December 25, 2014

Studentska posjeta Domu za djecu bez roditeljskog staranja

December 25, 2014

“Zimska bajka” Vilijama Šekspira

December 25, 2014

“Zimska bajka” Vilijama Šekspira

Povodom 450. godišnjice rođenja Vilijama Šekspira, prof. dr. Shahab Yar Khan i studenti dramskog kluba sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa „Belles Lettres“, […]