, Author at International Burch University - Page 365
December 29, 2014
7757

Seminar “Dinamika regenerativne arhitekture”

Cilj predavanja bio je da se publika bolje upozna i shvati ozbiljnost trenutne situacije vezane za teme korištenje materijala u građevinarstvu, ohrabri studente na razmišljanje o […]
December 29, 2014
1

Seminar “Dinamika regenerativne arhitekture”

December 29, 2014
7757

“Dynamics Regenerative Architecture” Seminar

Aim of the lecture was to make the audience understand the gravity of current situation concerning usage of materials in construction, to encourage students to think […]
December 29, 2014
7757

“Dynamics Regenerative Architecture” Seminar