, Author at International Burch University - Page 366
December 24, 2014

Students visit to “Violeta”

December 24, 2014

Prezentacija programa Erasmus+

Erasmus+ je novi program EU za obrazovanje, stručno usavršavanje, mlade i sport koji je zamijenio sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, […]
December 24, 2014

Second Cover Letter and Résumé Writing Workshop

A student adviser, Ms. Aleksandra Popović, from American Councils for International Education held the workshop“Cover Letter and Résumé Writing“ with Kemal Benk, coordinator of Burch Career […]
December 24, 2014

Second Cover Letter and Résumé Writing Workshop