ibuedu, Author at International Burch University - Page 371 of 502
December 11, 2014

Sastanak šefova odsjeka

Na inicijativu dekana Edukacijskog fakulteta, dr. Azamata Akbarova, 10. decembra 2014. godine na Odsjeku za anglistiku Internacionalnog Burč univerziteta okupili su se šefovi Odsjeka za engleskih […]
December 9, 2014

Seminar by Associate Professor Merima Osmankadić

For students of English Department, Professor Osmankadić explained discourse analysis as interdisciplinary area of linguistics and mentioned four main assumptions about language. She also talked about […]
December 9, 2014

Seminar by Associate Professor Merima Osmankadić

December 9, 2014

Prof. dr. Merima Osmankadić održala seminar

Tokom seminara profesorica Osmankadić je pričala o analizi diskursa kao interdisciplinarnom dijelu lingvistike, ali i o četiri glavne pretpostavke jezika. Također je bilo govora o formalnom, […]