ibuedu, Author at International Burch University - Page 375 of 502
November 28, 2014

Uspjeh debatnog tima našeg univerziteta

November 28, 2014

Uspjeh debatnog tima našeg univerziteta

Pobjedu je odnio tim Burch univerziteta u sastavu: Nermin Dedukić, Fatima Kovačević i Mubina Alibašić, a za najboljeg debatanta izabran je Nermin Kulo sa Građevinskog fakulteta. […]
November 28, 2014

Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine

Ova studijska posjeta prva je u nizu plana posjeta za tekuću akademsku godinu, a dio je nastavnog procesa unutar predmeta Političke nauke koji predaje Prof. Dr. […]
November 28, 2014

Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine