, Author at International Burch University - Page 41
December 24, 2019
20362

Admir Salihagić, Kenan Kadušić, Fatima Mašić na Erasmus + programu razmjene u Lublinu

Univerzitetski koledž poduzetništva i administracije u Lublinu bio je mjesto susreta predstavnika međunarodnih univerziteta koji su svojim prisustvom obogatili 15. međunarodnu sedmicu razmjene. Predstavnici koju su […]
December 24, 2019
20356

Assist. Prof. Dr. Lejla Odobasic Novo in „Tandem Western Balkansˮ Project

The project will make a map with the names of the main streets, public spaces and monuments in Belgrade and Sarajevo during and after the breakup […]
December 24, 2019
20356

Prof. dr. Lejla Odobašić Novo u projektu „Tandem Zapadni Balkanˮ

Projekat će napraviti kartu sa nazivima glavnih ulica, javnih prostora i spomenika u Beogradu i Sarajevu za vrijeme i nakon raspada Jugoslavije. Cilj projekta je ispitivanje […]
December 20, 2019
20350

Representatives of the National Erasmus + Office visited IBU

Representatives had a meeting with University management to discuss the importance of the Erasmus + program for our institution and the way it affects the professional […]