, Author at International Burch University - Page 422
December 17, 2013

Delegacije dva Pravna fakulteta posjetile univerzitet

Delegacije Pravnog fakulteta u Bihaću i Pravnog fakulteta u Zenici sastavljene od dekana fakulteta, prodekana, nastavnog osoblja i njihovih saradnika posjetile su Internacionalni Burč univerzitet 16. […]
December 16, 2013

International Students Bosnia and Herzegovina Sightseeing

December 16, 2013

Održana konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“

December 16, 2013

Održana konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“

U tuzlanskom Hotelu Tuzla je 13 i 14 decembra održana međunarodna naučna konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“, […]