, Author at International Burch University - Page 423
December 17, 2013
4566

Two Faculties of Law Delegations Visited Burch

Delegations of Faculty of Law in Bihać and Faculty of Law in Zenica consisted of Faculty Deans, Vice-Deans, Teaching staff and their associates visited International Burch […]
December 17, 2013
4566

Delegacije dva Pravna fakulteta posjetile univerzitet

Delegacije Pravnog fakulteta u Bihaću i Pravnog fakulteta u Zenici sastavljene od dekana fakulteta, prodekana, nastavnog osoblja i njihovih saradnika posjetile su Internacionalni Burč univerzitet 16. […]
December 16, 2013
4557

International Students Bosnia and Herzegovina Sightseeing

December 16, 2013
4531

Održana konferencija “Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: ”Koliko daleko možemo ići?“