, Author at International Burch University - Page 432
December 3, 2013
4427

Održana Međunarodna naučna konferencija “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”

December 3, 2013
4427

Održana Međunarodna naučna konferencija “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”

U Mostaru u Hotelu Bristol 29. i 30. novembra 2013. godine održan je dvodnevni naučni skup “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”. Skup je organizovao […]
December 2, 2013
4419

Archicad Presentation Held

December 2, 2013
4393

Student Photo Contest 2013