ibuedu, Author at International Burch University - Page 453 of 503
May 3, 2013

Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Conference

May 3, 2013

Počela Treća lingvistička konferencija

Od 3-5 maja Internacionalni Burč Univerzitet je domaćin međunarodne konferencija FLTAL ’13, koja naglašava jezičke i kulturne raznolikosti u društvu znanja, interkulturalne i trans-nacionalne perspektive. U […]
May 3, 2013

3rd FLTAL Conference started

From 3-5 May International Burch University is a host of international conference FLTAL ’13, which has emphasize on linguistic and cultural diversity in the knowledge society, […]
April 26, 2013

Italijanski ambasador posjetio Internacionalni Burč univerzitet

Nj.E. Raimondo De Cardona prilikom svoje prve posjete Burč univerzitetu sastao se sa rektorom, prof. dr. Hüseyinom Pademom. Ambasador De Cardona izrazio je svoje zadovoljstvo zbog […]