ibuedu, Author at International Burch University - Page 458 of 505
April 24, 2013

Career Day 2013

April 23, 2013

Career Day 2013 Held

The Career Day 2013, job fair for students of International Burch University was held on 23rd of April, with the aim of promotion of activism among […]
April 23, 2013

Na Burč Univerzitetu održan „Dan karijera 2013“

U utorak, 23. aprila, u kampusu Univerziteta održan je sajam zapošljavanja za studente, sa ciljem promocije aktivizma među mladim, čime se željelo potaknuti studente da komunikacijom […]
April 23, 2013

Održana radionica sa prof. dr. Cem Alptekinom

Prof. Dr. Cem Alptekin, sa Boğaziçi Univerziteta u Istanbulu, posjetio je Burč Univerzitet i održao interaktivno predavanje za studente i akademski kadar. Prije početka predavanja, prorektor, […]