, Author at International Burch University - Page 83
August 9, 2019
20004

The Entrepreneurial University as an Initiator of BH Economy

International Burch University (IBU) is boldly pursuing the vision of “Achieving Excellence in Education, Research, and Innovation and Entrepreneurship through Continuous Mentoring and Academic and Life-Directing.” […]
August 9, 2019
20004

Poduzetnički univerzitet kao pokretač bh ekonomije

Internacionalni Burch univerzitet (IBU) hrabro korača u ostvarivanju vizije “Postizanje izvrsnosti u obrazovanju, naučno-istraživačkom radu, te inovacijama i poduzetništvu kroz kontinuirano mentorstvo i akademsko i životno usmjeravanje”. […]
August 7, 2019

PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i […]
August 6, 2019

PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i […]