, Author at International Burch University - Page 87
July 26, 2019
19962

IBU within the ERASMUS + program hosted representatives from the Netherlands and Lithuania

We started working week with a meeting with representatives from the International Institute for Social Sciences from The Hague, Ms. Salomey Gyamfi Afrifa and Ms. Erika […]
July 26, 2019
19962

IBU u okviru ERASMUS+ programa ugostio predstavnike iz Holandije i Litvanije

Radnu sedmicu smo započeli susretom sa predstavnicama iz Međunarodnog instituta za društvene nauke iz Haga, gđom. Salomey Gyamfi Afrifa i gđom. Erikom Marques iz ureda za […]
July 22, 2019
19959

Books of IBU Professors in World Libraries

The books are the result of three-year-long research and cover the topics of the complex association between anthropology and aesthetics in the architectural and urban design […]
July 22, 2019
19959

Knjige IBU profesorica u svjetskim bibliotekama

Knjige su rezultat trogodišnjeg istraživanja i pokrivaju teme složene povezanosti antropologije i estetike u arhitektonskom i urbanističkom dizajnu zapadnih i islamskih civilizacija. Rad na pomenutim djelima […]