ibuedu, Author at International Burch University - Page 97 of 502
May 22, 2019

Novi direktor fondacije “Konrad Adenauerˮ održao predavanje studentima Burch univerziteta

Sama Fondacija je značajna za našu državu, budući da joj pruža podršku na njenom putu ka Evropskoj uniji, zagovara međureligijski dijalog, transparentnost sudstva, demokratski razvoj političkih […]
May 21, 2019

Erasmus + program: Prof. Dr. Nicolae Bibu and Mrs. Aureliana Cosmina Macarie from Romania visited IBU

Dean of the Faculty of Economics Prof. Dr. Natasa Tandir had the opportunity to host a professor and introduce him to the way of work and […]
May 21, 2019

Erasmus + program: Prof. dr. Nicolae Bibu i gđa. Aureliana Cosmina Macarie iz Rumunije u posjeti IBU

Dekanesa Fakulteta za Ekonomiju prof. dr. Nataša Tandir imala je priliku da ugosti profesora i upozna ga sa načinom rada i studiranja na IBU. Nakon održanog […]
May 16, 2019

Prof. Dr. Mirsad Hadžikadić gave a Lecture at Burch University

The Department of International Relations and European Studies of International Burch University organized a lecture by Prof. dr. Mirsad Hadzikadic, a president of the Platform for […]